HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก
 
         คุณยุพดี เมืองน้อย ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ มอบหมายให้ เรืออากาศโทหญิง ชยาภรณ์ กาญจนะโภคินเลขานุการชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อนำเงินรายได้ใช้ในการสนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัว ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...