HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นทน.หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๙๕ และนทน.หลักสูตร นบส. ชุดที่ ๓๗ รร.สธ.ทบ.
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๙๕ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารบกอาวุโสชุดที่ ๓๗ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...