HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   รอง จก.จร.ทอ. เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะฯ จำนวน ๒๗ คน เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...