HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการความสมควรเดินอากาศ ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ ทหารอากาศ จำนวน ๑๒ คน เดินทางมาตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
         โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ...