HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสธ.ยศ.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ บน.๑
 
         พลอากาศตรี อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะฯ จำนวน ๑๐ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๑ เพื่อให้หน่วยได้รับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วยในสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งเสนอแนะและแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ
         โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ...