HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล พัน.อย.บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑
         โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ...