HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง จก.สก.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก พันธุ์ศักดิ์ ปั้นจินดา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสวัสดิการ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เพื่อให้หน่วยได้รับทราบนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วยในสายวิทยาการสวัสดิการ รวมทั้งเสนอแนะ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ
        โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑  นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ...