HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก ประกรณ์พัธณ์ ปัญญวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะฯ จำนวน ๘ คน เดินทางมาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน กองบิน ๑ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง การให้ข้อเสนอแนะ แก่หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๖๑
         โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ...