HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ปช.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี บน.๑
 
         พลอากาศตรี ไกรสร จันทร์เรือง รองปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะฯ จำนวน ๑๔ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย สายวิทยาการปลัดบัญชี กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เพื่อให้หน่วยได้รับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสายวิทยาการปลัดบัญชี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ
         โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ...