HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ผขส.บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกขนส่ง กองบิน ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ แผนกขนส่ง กองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ...