HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญสนามกอล์ฟ กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ คณะกรรมการบริหารสนามกอล์ฟ กองบิน ๑ และเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญสนามกอล์ฟ กองบิน ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงานและบุคลากร อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสนามกอล์ฟ กองบิน ๑ และเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ ณ ร้านอาหารระเบียงน้ำไทเกอร์ สนามกอล์ฟ กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ...