HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ได้รับการประสานจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงชนิดโฟม เพื่อช่วยในการดับเพลิงจากรถบรรทุกน้ำมัน
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ นำรถดับเพลิงชนิดโฟม จำนวน ๑ คัน เจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ คน เข้าช่วยเหลือในการดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานราชการ และเอกชน สามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อย ณ บริเวณปั้มน้ำมัน susco ใกล้แยกลำพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ...