HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   หน่วยมิตรประชา บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ ร.ร.บ้านโตนดพูนผล ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา
 
         นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน โดยมอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การแสดงเครื่องบินเล็ก และนำกำลังพลพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผล ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ...