HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผอ.สนผ.กบ.ทอ. ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ และสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง บน.๑
 
         พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ จำนวน ๑๓ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ และสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ...