HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม./ อนุกรรมการและเลขานุการด้านการปราบปรามและการข่าว ศอ.ปส.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการ บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/ อนุกรรมการและเลขานุการด้านการปราบปรามและการข่าวศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ...