HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง จก.ขส.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก ภูวดล สอนดวงใจ รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ จำนวน ๔ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ปีงบประมาณ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และแผนกขนส่งกองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ...