HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ ชั้นนายทหารประทวน ศึกษาดูงาน บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ทัศนียพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์ทหารอากาศ ชั้นนายทหารประทวน จำนวน ๒๒ คน ศึกษาดูงานแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน กองบิน 1 และชมการสาธิตการซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน 1 ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ...