HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑
 
         พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะฯ จำนวน ๑๕ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เพื่อให้คำแนะนำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาข้อขัดข้อง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ...