HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๑ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันมาฆบูชา อันเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
         โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ...