HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง จก.สพ.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการสรรพาวุธ บน.๑
 
         พลอากาศตรี ไชยวัฒน์ กาศโอสถ รองเจ้ากรมสรรพวุธทหารอากาศ และคณะฯ จำนวน ๕ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ในสายวิทยาการสรรพวุธ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
         โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และแผนกสรรพวุธ กองเทคนิค กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  ...