HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๒ จำนวน ๗๓ คน เดินทางมาเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑
         โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ...