HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสธ.ขส.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก ธีรพล สนแจ้ง เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ และคณะฯ จำนวน ๑๕ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
         โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ...