HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๓๐ นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ...