HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "MHeart สายโลหิต สายใจ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ...