HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ตามโครงการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐"
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชนกองบิน ๑ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตามโครงการ "เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๐" เนื่องในโอกาสวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ โดยมีจุดพักรถ บริการเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบริการซ่อมเครื่องยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ในการนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าวัดตาลโหรน ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ...