HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย จำนวน ๘ หลังคาเรือน ณ บ้านโคกสำราณ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ...