HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านโคกสำราณ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา"
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย โดยซ่อมแซมหลังคาสังกะสี หลังคากระเบื้องที่ชำรุด ของตัวบ้าน ห้องครัว และห้องน้ำ ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ และตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ที่ล้มบริเวณบ้านของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้จำนวน ๘ หลังคาเรือน ณ บ้านโคกสำราณ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ...