HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านโคกสำราญ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ รวม ๗ หลังคาเรือนได้แก่
๑. น.ส.วาสนา จัดตะขบ เปลี่ยนกระเบื้องจำนวน ๔๐ แผ่น
๒. นายอนันต์ จัดตะขบ เปลี่ยนกระเบื้องจำนวน ๒๕ แผ่น
๓. นางดอกคูณ วัดวงศา เปลี่ยนกระเบื้องจำนวน ๒๐ แผ่น
๔. นางเมือง ดอนพรมราช เปลี่ยนสังกะสีจำนวน ๕ แผ่น
๕. นางสองเมือง มินฉิมพลี เปลี่ยนสังกะสีจำนวน ๕ แผ่น
๖. นายจันทร์ จัดตะขบ เปลี่ยนสังกะสีจำนวน ๑๕ แผ่น
๗. น.ส.นิดา จัดตะขบ เปลี่ยนสังกะสีจำนวน ๒๑ แผ่น
๘. ดำเนินการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกพายุพัดล้ม จำนวน ๓๗ ต้น
ณ บ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ...