HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   การฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 
         นาวาอากาศเอก จณัตว์ ภัทรดิลก หัวหน้าส่วนวางแผนการฝึกพร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาวางแผนการฝึกสนธิกำลังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
         โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ...