HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๑ และเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีสักการะ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพสักการะของชาวกองบิน ๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๑ และเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑
         โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการร่วมในพิธี ฯ ณ บริเวณเขตกองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  ...