HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๑ ได้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รำลึกถึงวันสำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล
         โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมในพิธี ฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ...