HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายจำนวน ๖ หลังคาเรือน เบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือ ทำการรื้อถอน เก็บเศษซากหลังคาที่ชำรุด ให้กับชาวบ้านบุชะอม ณ บ้านบุชะอม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ...