HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑  เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ โดยมีนาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้อง Blue sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ...