HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สำรวจพื้นที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมการจัดสร้างและติดตั้งโซล่าเซลล์
 
          นาวาอากาศเอก วีระชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และนาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๑ ออกสำรวจพื้นที่บ้านหนองกก ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมการจัดสร้างและติดตั้งโซล่าเซลล์ แทนพลังงานไฟฟ้าและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองกก ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ...