HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เลขานุการสำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมกิจการ กองบิน ๑
 
          นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ/ เลขนุการสำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศ และคณะฯ จำนวน ๑๔ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามแผนงานความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน กองบิน ๑ เพื่อให้หน่วยได้รับทราบแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ในการเข้าสู่ประชาคมคมอาเซียน โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑