HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑