HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  โดยมี  นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑  และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑