HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฝูงบิน ๑๐๓ ได้ระลึกถึงวันสำคัญ รวมทั้งเพื่อความเป็นศิริมงคล
         โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ...