HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รองประธานอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการกองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองรองประธานอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าวศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑