HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑  เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้อง Blue sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑