HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิดอบรมโครงการเครือข่ายข่าวประชาชนรอบที่ตั้ง บน.๑
 
          นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิดอบรมโครงการเครือข่ายข่าวประชาชนรอบที่ตั้งกองบิน ๑ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และผู้นำชุมชนรอบที่ตั้ง กองบิน ๑ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ...