HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศบภ.บน.๑ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ จัดฝึกผู้บังคับเรือยนต์ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เพื่อเพิ่มความชำนาญและทักษะในการบังคับเรือยนต์ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติ ได้อย่างทันท่วงที ทำให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสนามกอล์ฟไทเกอร์ กองบิน ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ...