HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   หน่วยมิตรประชา บน.๑ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียน ณ ร.ร.บ้านหนองปรู
 
          นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ออกหน่วยมิตรประชาโดยมอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ และขนมขบเคี้ยวให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ...