HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑
และพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้กับทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้ประดับเครื่องหมายต้นสังกัด ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ จำนวน ๒๑๘ คน เพื่อให้ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการ ได้รู้จักผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
         โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑  พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ...