HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ จัดการฝึกผู้บังคับเรือยนต์ปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑ จัดฝึกผู้บังคับเรือยนต์ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เพื่อเพิ่มความชำนาญและทักษะในการบังคับเรือยนต์ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติ ได้อย่างทันท่วงที ทำให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ สนามกอล์ฟไทเกอร์ กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ...