HOME OF THE TIGER
 
HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
 
     นาวาอากาศเอก นรัญจ์ หิญชีระนันทน์ ผู้บังคับกองนักเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑๔ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑
      โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา และลานหน้าอาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ...