HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรม Wing 1's Got Talent Season 4”
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมWing 1's Got Talent Season 4” เพื่อเสริมสร้างกองบิน ๑ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ประจำปี ๖๑
      โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ เเละหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ...