HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการ กองบิน ๑ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๒๕ คน พร้อมยานพาหนะ เรือจำนวน ๓ ลำ เครื่องยนต์เรือจำนวน ๔ เครื่อง และเสื้อชูชีพ เข้าช่วยเหลือ รับ – ส่ง ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากถนนถูกน้ำท่วม รถไม่สามารถสัญจรได้เป็นระยะทาง ๓ กิโลเมตร ในการนี้ นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอประทาย พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอประทาย ร่วมสำรวจพื้นที่น้ำทุ่มในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านโนนงิ้ว ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ...