HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๐
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๓๓ คน เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยทำการฝึกการโรยตัวทางดิ่ง การฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการฝึกการผูกเงื่อน ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมสัตว์ทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ...