HOME OF THE TIGER
 
HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีฯ ณ ห้องโถง กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ...